US Location

3000 Youngfield St. Suite 360, Wheat Ridge, CO 80215

  • Tel: 303-421-0712 Fax: 303-940-9273
  • General: information@offshoremolds.com Sales: bstone@offshoremolds.com

China Location

Room C/D, 4F, NO #162, Huang Jiang Main Street, Huang Jiang Town, 523750, Dongguan
  • +(86 769) 82330086